Про господарство

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Державне підприємство «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України»

Сумська державна сільськогосподарська дослідна станція була організована в 1905 році при Сумському сільськогосподарському училищі і на той час мала дослідне поле 8 десятин (рішення Харківського губернського земства від 3 жовтня 1904 року).

В 1930 році станція була реорганізована в опорний пункт Українського науково-дослідного інституту зернового господарства, а в 1934 році була підпорядкована Всесоюзному науково-дослідному інституту добрив, агротехніки і ґрунтознавства. Площа земельних угідь була збільшена до 524 га.

З 1905 по 1910 роки на станції вивчались ефективність різних видів парів і парових обробітків ґрунту, використання гною і мінеральних добрив. Для ведення досліджень вона вже мала 65 га землі.

Докорінні зміни в змісті і направленні роботи станції відбулися в 1956 році. На неї покладалися завдання розробки і опрацювання прогресивних технологій та забезпечення відповідними рекомендаціями господарств стосовно регіональних природно-економічних умов, надання допомоги працівникам сільськогосподарського виробництва по питаннях рослинництва, тваринництва, механізації тощо, організації насінницької і племінної роботи, ведення сільськогосподарської пропаганди і ознайомлення фахівців з досягненнями науки і передового досвіду. Було визначено доцільним створити дослідні господарства, які повинні були стати взірцем ведення землеробства і тваринництва, високої продуктивності праці і зниження собівартості продукції, забезпечення господарств області елітним насінням, племінним молодняком сільськогосподарських тварин.

На підставі постанови загальних зборів колгоспників колгоспу ім. Кірова Велико-Вільмівської сільської ради від 18.04.1957 року і рішення виконкому Сумської районної ради депутатів трудящих від 19.04.1957 року № 115 «Про перехід колгоспу в Сумську державну сільськогосподарську дослідну станцію» колгосп ім. Кірова став відділенням ім. Кірова при Сумській державній сільськогосподарській дослідній станції.

У жовтні 2001 року Сумську державну сільськогосподарську дослідну станцію було реорганізовано в Сумський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук (з дослідним господарством).

ДП ДГ ІСГЗгідно з наказом Української академії аграрних наук від 29 листопада 2002 року № 95 «Про деякі зміни в організації наукової та виробничої діяльності в системі УААН» наукова установа реорганізувалась шляхом виділення дослідного господарства в окремо сформоване Державне підприємство Дослідне господарство Сумського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук з 01.05.2003 року.

Згідно з наказом Національної академії аграрних наук України від 04 липня 2011 року № 143 змінено назву дослідного господарства на «Державне підприємство «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України».

«Державне підприємство «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» є державним сільськогосподарським статутним суб’єктом, який здійснює дослідну, господарську і комерційну діяльність для одержання відповідного прибутку, підпорядковане Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України.

Господарство створене з метою організаційно-господарського забезпечення науково-дослідним установам Академії умов для проведення наукових досліджень, їх апробації, проведення виробничої перевірки та впровадження наукових розробок у виробництво.

Основні напрямки діяльності господарства:

активне сприяння науковцям Інституту, а також іншим науковим установам в роботі по проведенню наукових дослідів, виробничої перевірки і впровадженню науково-технічних розробок;
сприяння на взаємовигідній основі науковим установам в їх діяльності по поширенню серед державних, колективних, а також інших сільськогосподарських організацій та селянських (фермерських) господарств наукових досягнень;
виробництво оригінального, елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур, вирощування племінного молодняка худоби;
ефективне власне господарювання як приклад застосування результатів організаційних та наукових здобутків;
розвиває підсобні виробництва, промисли, зокрема по переробці сільськогосподарської продукції.